Hjem

Forskning

Astmatisk inflammasjon i eksperimentell medisinsk forskning

Praksisen har fokus på forskning og evidens-basert medisin. Fra 2002 til 2009 var vi en FoU godkjent bedrift av Norges Forskningsråd/Innovasjon Norge for forskning innen ekshalerte gasser (NO) og kondensat i utpustet luft mtp. betydningen av oksidativt stress og frie radikaler hos astmatikere og pasienter med KOLS. Vi har blitt tildelt en rekke anerkjennelser for forskningsarbeidet som vi har utført i praksisen. Vi har mottatt priser bla. fra AstraZeneca og GlaxoSmithKline som har blitt utdelt ved årsmøter i Norsk Lungemedisinsk Forening.

Les mer

Astma som barn - risikofaktor for KOLS som voksen?

Astma og KOLS er to sykdomstilstander som kan ha noen likhetstrekk. Mange av symptomene kan være sammenfallende. Astma er en betennelsestilstand i bronkiene og det forekommer også ved KOLS, men selve inflammasjonen er likevel forskjellig og effekten av behandling er ikke lik. Astma kan oppstå i alle aldre og omtrent halvparten har også allergi. KOLS oppstår vanligvis hos eldre og er sterkt assosiert til røyking eller eksposisjon overfor skadelige stoffer i yrkeslivet. Genetiske faktorer kan også spille en avgjørende rolle.

Les mer