Hjem
Foto Foto Foto

Om oss

Vi driver spesialistpraksis innen hjerte- og lungesykdommer og har driftsavtale med Helse Vest RHF. I 2017 inngikk vi også samarbeidsavtale med Stavanger Universitetssykehus (SUS). Vi vurderer pasienter henvist fra andre leger (fastleger, bedriftsleger og spesialisthelsetjenesten) og forsikringsselskaper innen fagområdet lungemedisin og pasienter med kombinert hjerte- og lungesykdom.

Siden oppstart i 1998 har vi undersøkt over 31.200 pasienter med tungpust, hoste, allergi eller brystsmerter. Barn med astma og allergi kan vurderes her fra 7 års alder. 

Finn Finsnes har medisinsk doktorgrad fra Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning og Lungeavdelingen ved Ullevål Sykehus ved Universitetet i Oslo fra 2001 og har forsket på astmatisk inflammasjon (betennelse). Han er spesialist i indremedisin samt hjerte- og lungemedisin.

På neste side finner du de prosedyrene vi utfører for diagnostisering og som danner grunnlag for en individuell optimal behandling.