Hjem

Ultralyd

 

Tungpust kan skyldes sykdommer i hjertet eller i lungene eller begge deler. Sykdomstilstander i lungene påvirker ofte hjertet - og omvendt. Her kan vi måle hjertefunksjonen og lungefunksjonen samtidig. Ved ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) undersøkes hjertets form og funksjon. Hjerteklaffene inspiseres og veggbevegelsene vurderes for eventuelt å påvise tegn til hjertesvikt, skade etter hjerteinfarkt eller høy blodtrykk, eller belastning av høyre hjertehalvdel som følge av lungesykdom. Ultralyd av brysthulen benyttes for å undersøke om det foreligger væske. Vi kan også måle veggtykkelsen av hovedpulsåren i halsen (IMT), og vurdere tegn til kalkavleiringer eller forsnevringer.