Hjem

Fysiske belastningstester

 

Fysisk belastningstest er viktig for blant annet å måle yteevnen, lungefunksjonen og surstoffkonsentrasjonen samt hjertefunksjonen under aktivitet. Prestasjonsnivået blir vurdert og undersøkt om det er kondisjonen, hjerte, eller lungefunksjonen som er den begrensende faktor. Viktig i dette er samtidig registrering av oksygen, blodtrykk og EKG som kan avdekke tegn til trange blodårer (angina) eller hjerterytmeforstyrrelser. Vi utfører tredemølletester og ergometersykkeltester. Hvilken test som velges er avhengig av problemstillingen som er aktuell. Ved astma og anstrengelses utløst tetthet i halsen (VCD) benyttes som regel tredemølletest, mens hvis fokus er vurdering av hjertefunksjonen brukes vi som regel sykkeltest. Vi utfører også ergospirometri med måling av kondisjon og maksimalt oksygenopptak.