Hjem

Søvnregistering

Man regner med at omlag 20 % av befolkningen har søvnforstyrrelser som f.eks søvnapnoe (søvnapné). Alle kan rammes av søvnforstyrrelser uavhengig av alder og kjønn. Dette er et økende problem og kan ses i sammenheng med livsstilssykdommer som overvekt, høyt blodtrykk og diabetes. Søvnapnoe kan føre til redusert livskvalitet, typisk kan være symptomer med tretthet på dagtid, hos noen også hodepine og redusert konsentrasjon. Snorking er vanlig. Mange våkner om natten med en følelse av å måtte 'hive etter pusten'. Nattlig vannlating forekommer ofte.

Ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser foreligger unormale pustemønstre under søvn med pauser og regelrett pustestopp. Pustepausene kan vare fra noen sekunder til minutter og fører til redusert surstoffmetning i blodet. Vanligste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med pustestopp er obstruktiv søvnapnoe (forkortes OSAS eller OSA). Under søvn slapper muskulaturen i kroppen av, også i munnen, svelget og strupen. Om det blir trangt for luftstrømmen fører det til vibrasjoner og snorking. Hvis luftveiene blokkeres helt, oppstår det pustestopp, apnoe. 

Oksygenmetningen i blodet synker ved hyppige og langvarige pustestopp. Dette fører til at hjertet må arbeide kraftigere, noe som kan føre til økning av stresshormoner og økt blodtrykk. Om dette ikke behandles riktig kan det føre til hypertensjon (forhøyet blodtrykk), hjertesykdom, hjerneslag og diabetes. Ved hjertesvikt kan man ha en annen type pustestopp og ved KOLS kan oksygenmetningen i blodet bli for lav om natten selv om det ikke foreligger sønvapnoe.

For å vurdere søvnforstyrrelse er det viktig å få utført en registrering av pustemønster under søvn. En slik måler (NOX-T3) registrerer kontinuerlig luftstrømmen gjennom nesen, luftveienes/brystets bevegelse, hjertefrekvens, oksygenmetning i blodet og en innebygget mikrofon registrerer også snorkingen. Du påmonterer den selv ved leggetid og leverer den til analyse hos oss påfølgende dag.