Hjem

Provokasjonstest

Metakolintest

Måling av overfølsomheten i bronkiene, bronkial hyperreaktivitet er en av de viktigste testene vi gjør her for å diagnostisere eller avkrefte astma og KOLS og brukes som grunnlag for å velge riktig medikamentell behandling og ved kontrollundersøkelse vurdere effekten av behandlingen. Overfølsomhet i luftveiene er et klassisk kjennetegn ved astma. Ved bronkial provokasjonstest inhaleres et syntetisk stoff som heter metakolin. Metakolin forstøves og inhaleres i økende mengde. Lungekapasiteten kontrolleres etter hver inhalasjon og dersom det tilkommer 20 % fall i FEV1 (lungefunksjonen) tolkes dette som et sikkert utslag og testen er positiv. Testen sier også noe om alvorlighetsgraden av den overfølsomheten i bronkiene og samsvarer vanligvis med symptomer opplevd av pasienter. Noen kan få over 50 % fall i FEV1 ved en ørliten dose og dette indikerer en mer alvorlig tilstand, enn om man bare faller 20 % ved en kraftigere dose. Graden av overfølsomhet (bronkial hyperreaktivitet) inndeles etter kraftig, moderat, mild eller normal. Etter medikamentell behandling som er effektiv forventer man at en ved kontroll tåler minst dobbel dose, noen ganger ser vi at man kan tåle 15 ganger den mengde støv før det eventuelt tilkommer et fall i lungefunksjonen, eller i beste fall ingen reaksjon. En Metakolintest uten fall i FEV1 (dersom man ikke har tatt beskyttende medisiner på forhånd) taler sterkt i mot astma, men utelukker det ikke alene. Testen tar omlag en halv time  og er vanligvis ikke beheftet med ubehag annet enn tungpust og hoste slik man har når det ellers er astmasymptomer. Det er lite bivirkninger av betydning. Etter testen gis rutinemessig Ventoline for å reversere fallet i lungefunksjonen.