Hjem

Astmatisk inflammasjon i eksperimentell medisinsk forskning

Praksisen har fokus på forskning og evidens-basert medisin. Fra 2002 til 2009 var vi en FoU godkjent bedrift av Norges Forskningsråd/Innovasjon Norge for forskning innen ekshalerte gasser (NO) og kondensat i utpustet luft mtp. betydningen av oksidativt stress og frie radikaler hos astmatikere og pasienter med KOLS. Vi har blitt tildelt en rekke anerkjennelser for forskningsarbeidet som vi har utført i praksisen. Vi har mottatt priser bla. fra AstraZeneca og GlaxoSmithKline som har blitt utdelt ved årsmøter i Norsk Lungemedisinsk Forening. Vi ble tildelt YARA’s forskningspris i 2005 og har hatt flere presentasjoner for nasjonale og internasjonale fora om våre resultater innen ekshalert NO og pustekondensat.

Aktuelt undersøker vi i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus proteinet Periostins rolle i diagnostisering og behandling av astma https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=1081201&p_parent_id=1085987&_ikbLanguageCode=n Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk forskningsetikk og ble tildelt en forskningspris av Norsk Lungemedisinsk Forening i 2018 og er beregnet sluttført i 2023. 

Vitenskapelige artikler publisert internasjonalt av Finn Finsnes om astmatisk inflammasjon. Arbeidet er utført ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning ved Oslo Universitets Sykehus.

VedleggStr.
Endothelin Production and Effects of Endothelin Antagonism During Experimental Airway Inflammation1.17 MB
Increased Synthesis and Release of Endothelin-1 during the Initial Phase of Airway Inflammation318.72 KB
Endothelin-1 production is associated with eosinophilic rather than neutrophilic airway inflammation218.67 KB
Effect of endothelin antagonism on the production of cytokines in eosinophilic airway inflammation298.98 KB
Leukotriene antagonism reduces the generation of endothelin-1 and interferon-g and inhibits eosinophilic airway inflammation236.73 KB