Hjem
Foto

Aktuelt

Astma og svangerskap – viktig med optimal behandling

Astma er en av de mest vanlige sykdomstilstander under graviditet. Optimal behandling av astma under graviditet er svært viktig. Utilstrekkelig behandlet astma hos den gravide øker risikoen for svangerskapsforgiftning (preeklamsi), risiko for fødsel før termin (prematur fødsel), lav fødselsvekt og perinatal dødelighet sammenlignet med gravide som ikke har astma. Risikoen er større hos de som har en mer alvorlig astma. Medikamentell behandling for å kontrollere astmasymptomene hos den gravide og unngå forverringer av astma under svangerskapet reduserer denne risikoen.

Les mer

SELVSTUDIUM I MINDFULNESS

Luftveissymptomer som astma og KOLS forverres ofte av stress. Forebygging og behandling av stress er av stor betydning for å unngå forverringer i lungefunksjonen og bedrer livskvaliteten vesentlig. Det er viktig å trene på å puste rolig og avslappet. God pusteteknikk gir dypere og roligere åndedrett og får muskulaturen til å slappe av. Regelmessige avspenningsøvelser har ofte en god symptomlindrende effekt.

Les mer

VCD og EILO - en underkjent diagnose

Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO) og Vocal Cord Dysfunction (VCD) er underdiagnostisert. Tilstanden blir ofte feiltolket som astma. Ved vocal cord dysfunction trekker stemmebåndene seg sammen under innpusting, noen ganger også under utpust. Dette fører til stramning og stengsel i halsen/strupeområdet og fører til akutt tungpust. Ved EILO er det strukturene like over stemmebåndene i strupen som innsnevres. EILO er ingen ny diagnose, men likevel ofte oversett. Symptomene ligner mye på astma.

Les mer

Refluks - hva har magen med lungene å gjøre ?

Overraskende nok så er det en sterk sammenheng mellom lungesymptomer som tungpust, hoste og økt slimproduksjon og sykdomstilstander i spiserøret/magesekken. Klassiske symptomer ved refluks (gastro-øsofageal refluks) er brystbrann, sure oppstøt. Det skyldes lekkasje av magesyre fra magesekken til spiserøret og luftveiene. Ofte fører det til sviende fornemmelse lokalisert bak brystbenet som kan gi smerter som ligner på angina pectoris.

Les mer

Tran - hjelper det?

Dessverre - (eller kanskje heller heldigvis?) - har ikke tran noen gunstig effekt for å forebygge astma. En nylig publisert studie ser på sammenhengen mellom inntak av tran og utviklingen av astma. 25.616 nordmenn mellom 19 og 55 år ble fulgt opp i 11 år, mellom 1995 og 2008. Dette er den første store studien som såkalt prospektivt undersøker sammenhengen mellom inntaket av tran og utviklinegn av astma.

Les mer

Astma og KOLS - hva er egentlig forskjellen?

Astma og KOLS er to forskjellige sykdommer, men overlapper mye. Symptomene kan i noen grad være like, og kronisk astma kan utvikle seg til KOLS. Fellestrekk er at begge tilstandene involverer betennelse (inflammasjon) i luftveiene, men denne inflammasjonen er ikke lik, involverer andre betennelsesceller og responsen fra immunapparatet er anderledes.  Astma kan ramme pasienter i alle aldre, men starter oftest i barnealder og omlag halvparten har allergi.

Les mer

Hvorfor utvikler idrettsutøvere så ofte astma?

Anstrengelsesutløst astma forekommer hyppig blant idrettsutøvere, spesielt innen kondisjonsidretter som langrenn, sykling og svømming og idretter som drives i innendørs ishaller, som kunstløp og ishockey. Hos elite idrettsutøvere er det også økt forekomst av hoste, nesetetthet og luftveisinfeksjoner.

Les mer