Hjem

Pustekondensat

Exhaled breath condensate EBC/Pustekondensat

 

Utpustet luft består av en gassfase (oksygen, karbondioksid, nitrogenoksid) og en vandig fase (kondens). Vannfasen i ekshalert luft kan ved hjelp av spesial apparater samles opp i en beholder. Man puster rolig inn vanlig romluft og puster ut i en maskin som skiller luft/væskefasen ved å trekke ut/ekstrahere kondensatet. Denne væsken inneholder partikler og stoffer som frigjøres fra lungeoverflaten og bronkiene. Man kan måle mengden av betennelses markører og frie radikaler som kan måle oksidativt stress. De fleste sykdomstilstander i lungene gir et økt oksidativt stress. Denne testen gjøres ikke rutinemessig, men benyttes til forskning og kan hos utvalgte pasienter være et viktig supplement til de øvrige undersøkelsene. Aktuelt inngår det i et forskningssamarbeid med Stavanger Universitetssykehus hvor vi måler Periostin og andre markører på astmatisk betennelse.